aboi

Jenis Kata

n

Kata Dasar

aboi

Arti Aboi

KBBI2008

1. sebutan pembesar orang Cina;

2.

Kata Terkait Aboi

Kata Berdasarkan Abjad

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Diterbitkan

dalam

oleh

Tags: