afrasia

Jenis Kata

a Psi

Kata Dasar

afrasia

Arti Afrasia

KBBI2008

tidak mampu bercakap-cakap atau menulis secara bersambung meskipun dapat mengucapkan perkataan-perkataan secara terpisah

Kata Berdasarkan Abjad

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Diterbitkan

dalam

,

oleh

Tags: